Дата на създаване на преписката: 03.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 23:59
Статус: Изпълнена


 • Saobshtenie_ceni_sait 2017-11-15

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения
 • Reeshenie_izp_sait 2017-11-23

  Решение за класиране и определяне на изпълнител
 • Doklad_sait 2017-11-23

  Доклад за дейността на комисията
 • Protokol_1_sait 2017-11-23

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_2_sait 2017-11-23

  Протокол № 2 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ