Дата на създаване на преписката: 03.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-73
Статус: Изпълнена


 • pokana_scan 2015-09-03

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zaglavna_stranica 2015-09-03

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia_f_03.09.2015 2015-09-03

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ
 • protokol_1_scan 2015-09-30

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol_2_scan 2015-09-30

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ