Дата на създаване на преписката: 12.02.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2015 17:00
Процедура: По реда на чл. 93б, ал.3 от ЗОП
Статус: Изпълнена

„Доставка на оригинални тонери за копирни машини и печатащи устройства Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“

 • Dogovor_HP 2015-02-12

  Проект на договор
 • Pokana_HP_toneri_P 2015-02-12

  Покана
 • Tehn_specifikacia 2015-02-12

  Техническа спецификация
 • KSS 2015-02-12

  Количествено-стойностна сметка
 • predstaviane_uchastnik_Pril_1 2015-02-12

  Представяне на административни сведения за участника
 • DEKLARACIQ-3-t8_4-ZIFOD 2015-02-12

  Декларация По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител
 • Deklaraciya_chl55_ZOP_chl8_ZOP 2015-02-12

  Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
 • Deklaracia _33_al4 2015-02-12

  Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
 • Deklaracia47_al9 2015-02-12

  Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
 • Prilojenie 2_93_al3 2015-02-12

  Образец на покана
 • Deklaracia_konven 2015-02-12

  Декларация за конфиденциалност
 • Reshenie_26_02_2015 2015-02-26

  Решение за избор на изпълнител
 • Protokol 2015-02-26

  Протокол от комисията
 • Obqvlenie za vyzlojena porychka - HP toneri 2015-04-17

  Обявление за възложена поръчка
 • Dogovor s prilojeniq 2015-04-22

  Договор с приложения
 • Informaciq - plashtane 2015-05-28

  Информация за извършено плащане по договора
 • Informacia za izvarsheno plashtane 2015-10-21

  Информация за извършени плащания
 • plashtane_ronos 2016-02-04

  информация за датата, основанието и размера на извършените плащания, както и за приключването на договора
 • garancia_hulet 2016-02-11

  Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
 • informacia_izpulnen_dogovor_Hulet 2016-02-11

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ