Дата на създаване на преписката: 08.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.09.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-26
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ