Дата на създаване на преписката: 12.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-45
Статус: Възложена


  • reshenie scan 2017-07-12

    Решение за откриване на процедура
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ