Дата на създаване на преписката: 16.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-94
Процедура: Публична покана
Статус: Възложена


  • Protokol_VT_sait 2015-12-09

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ