Дата на създаване на преписката: 07.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.11.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-62
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена

„Закупуване на хардуер – сървъри, устройства за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност”

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ