Дата на създаване на преписката: 04.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-27
Статус: Възложена


 • Protokol 1 2019-05-07

  Протокол 1 от работата на комисията
 • Protokol 2 2019-05-16

  Протокол №2 от дейноста на комисията
 • Dogovor 2019-06-17

  Договор
 • Prilojeniq 1 2019-06-17

  Приложения към договор 1
 • Prilojeniq 2 2019-06-17

  Приложения към договор 2
 • Prilojeniq 3 2019-06-17

  Приложения към договор 3
 • Prilojeniq 4 2019-06-17

  Приложения към договор 4
 • Priloveniq 5 2019-06-17

  Приложения към договор 5
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ