Дата на създаване на преписката: 09.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.10.2019 17:30
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ