Дата на създаване на преписката: 18.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.12.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-90
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ