Дата на създаване на преписката: 27.01.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.03.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-108/15
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена

„Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ (програмна област 29) в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.“
Обособена позиция № 1: „Логистика“
Обособена позиция № 2: „Осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали“ • Obyavlenie_vazl_por_Vakancia_scan 2016-07-04

  Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1
 • Dogovor_log_i_tehn_spec 2016-07-04

  Договор по обособена позиция № 1 и Приложение № 1 към него
 • Tehn_predl_i_cenovo_log 2016-07-04

  Приложения №2 и №3 към договора по обособена позиция № 1
 • Obyavlenie_vazl_por_EA_Print_scan 2016-07-04

  Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2
 • Dogovor_materiali_s_prilog 2016-07-04

  Договор по обособена позиция № 2 с приложения
 • Anex_dog_EA_Print_sait 2016-08-29

  Допълнително споразумение към договора по обособена позиция № 2
 • Obyavleni_izm_dog_Vak_scan 2016-11-17

  Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
 • Dop_spor_vak_sait 2016-11-17

  Допълнително споразумение към договора по обособена позиция № 1
 • Obyavlenie_izp_dog_Print_sait 2016-11-18

  Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2
 • Obyavlenie_izp_dog_Vakancia_sait 2017-05-26

  Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ