Дата на създаване на преписката: 08.02.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-119
Процедура: Открита процедура
Статус: Прекратена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 60 бр. стационарни компютри All In One, 10 бр. олекотени преносими компютри, 10 бр. таблети и 5 бр. монитори за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието.

  • Dogovor 2018-11-05

    Договор с избрания изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ