Дата на създаване на преписката: 26.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-116
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ