Дата на създаване на преписката: 15.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 17:30
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ