Дата на създаване на преписката: 19.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 93-00-456


  • osvobogdavane_garancia_UEI4 2016-02-19

    Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение на договор
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ