„Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието“ в шест обособени позиции“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 31.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.01.2020 17:30

Статус: Затворена

Още
Доставка и монтаж на озвучителна система за зала № 205 в сградата на ул. „Славянска“ № 1

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 31.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2020 17:30

Статус: Възложена

Още
„Логистика, осигуряване на дейностите за информация и комуникация на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 30.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.01.2020 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за предоставяне на индикативни за поръчка с предмет "Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Министерство на правосъдието за срок от 2 години"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 20.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2019 17:00

Още
Покана за информационен ден по проект "Реализиране на централизирана информационна система "Съдебен статус"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 20.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 17:00

Още
Покана за представяне на индикативни оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система „Регистър на пълномощните“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 17.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.12.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на канцеларски материали”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 16.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2020 23:59

Статус: Затворена

Още
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на правосъдието”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 16.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ