Дата на създаване на преписката: 24.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-35
Процедура: По реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Затворена

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ