Дата на създаване на преписката: 19.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-19
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ