Дата на създаване на преписката: 27.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-13
Статус: Затворена

„Аутсорсинг на печатните услуги“

  • Protokol_2_sait 2016-11-02

    Протокол № 2 от работата на комисията
  • Saobshtenie_otvar_ceni_sait 2016-11-21

    Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ