Дата на създаване на преписката: 27.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-13
Статус: Затворена

„Аутсорсинг на печатните услуги“

 • Protokol_2_sait 2016-11-02

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Saobshtenie_otvar_ceni_sait 2016-11-21

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
 • Reshenie_izp_07_12_2016_sait 2016-12-07

  Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Doklad_sait 2016-12-07

  Доклад на комисията, съгл. чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
 • Protokol_1_sait 2016-12-07

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_3_sait 2016-12-07

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol_4_sait 2016-12-07

  Протокол № 4 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ