„Машинно пране на килими и пердета в сградите на МП на ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. Дондуков“ № 2 А“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 09.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-89
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ