Дата на създаване на преписката: 28.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-100
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ