Дата на създаване на преписката: 09.12.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-11
Процедура: чл. 20, ал. 3
Статус: Затворена

„Доставка на периферна техника за нуждите на Министерство на правосъдието“

  • Protokol_1_sait 2016-12-23

    Протокол № 1 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ