„Доставка на компютри, олекотени преносими компютри, таблети и монитори за нуждите на служителите на МП“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 21.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-119
Процедура: Открита процедура
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ