Дата на създаване на преписката: 29.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-55
Статус: Отворена


  • pokana_fa_scan 2016-11-29

    ПОКАНА ДО ФОНДАЦИЯ "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС"
  • tech_spec_scan 2016-11-29

    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  • obrazci_docs 2016-11-29

    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ