Дата на създаване на преписката: 29.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-55
Статус: Възложена


 • pokana_fa_scan 2016-11-29

  ПОКАНА ДО ФОНДАЦИЯ "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС"
 • tech_spec_scan 2016-11-29

  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • obrazci_docs 2016-11-29

  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • doklad_komisia_f_scan 2016-12-14

  УТВЪРДЕН ДОКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ
 • dogovor_pnpdn_scan 2017-01-18

  ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ