Дата на създаване на преписката: 24.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-74
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ