Дата на създаване на преписката: 08.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-18-2
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ