„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 28.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-63
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ