Дата на създаване на преписката: 28.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-63
Статус: Затворена


  • Protokol_1_ocenka_sait 2018-09-13

    Протокол № 1 от работата на комисията
  • Saobshtenie_ceni 2018-10-09

    Съобщение за отваряне на ценови предложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ