Дата на създаване на преписката: 28.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Възложена


 • protokol_1_20.07.2018_scan 2018-07-26

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • suobshtenie_ceni_09.08.2018 2018-08-09

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ
 • Protokol 2 2018-08-31

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol 3 2018-08-31

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol 4 2018-08-31

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • doklad_komisia.doc 2018-08-31

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie za izbor 2018-08-31

  Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ