“Доставка на комуникационно активно оборудване“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 20.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и диагностика на принтери, МФУ, скенери, факс-апарати собственост на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Проектиране, изпълнение и гаранционна поддръжка на пожарогасителни инсталации в сървърни помещения в сградите на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни периодични издания“ за 2019 г.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект „Преустройство и ремонт на същ. помещение „магазин“ за архив за нуждите на МП и ВРБ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 08.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 05.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ