„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„ПЕРИОДИЧНА ПРОФИЛАКТИКА И АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS СИСТЕМИ), СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 25.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„СКАНИРАНЕ И ПРИКАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО"

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 24.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 24.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Машинно пране на килими и пердета в сградите на МП на ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. Дондуков“ № 2 А“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 09.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 28.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ