„Доставка за смазочни материали за автомобили и автокозметика“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на ТВ услуги“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 07.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми на обучение за 2018 г.“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 06.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Мерки за информация и комуникация за нуждите на проект: „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 04.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 31.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Изграждане на автоматизирана информационна система (АИС) “Единен регистър на вещите лица (ЕРВЛ)“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 28.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на бланки и пощенски пликове“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 28.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
„Застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 22.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП, за нуждите на Българското председателство на ЕС, съгласно изискванията на Съвета на ЕС

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 21.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ