Покана за представяне на индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 26.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за индикативни оферти по процедура: „Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 12.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 04.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 04.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Извършване на предварителна оценка на предефинираните проекти преди подписването на договорите с бенефициентите в рамките на изпълнението на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 26.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Абонаментна поддръжка на Сигнално-охранителната система в Министерство на правосъдието”

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 08.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ