„Доставка на устройства за архивиране на данни“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“ по регулирани цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието-ЦА, находящи се на ул. „Славянска” № 1, ул. „Аксаков” № 5 и бул. „Дондуков” № 2А“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 13.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за сградите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 08.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали - рециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали – пликове и бланки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали - нерециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 01.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Обновяване, ремонт и гаранционна поддръжка за срок от две години на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ № 5“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на периферна техника за нуждите на министерство на правосъдието“, първоначално публикувана на 09.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ