„Доставка на сървър, устройство за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност”

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 09.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 19.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ