СКАНИРАНЕ И ПРИКАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 05.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Организиране и провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г.“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 04.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на хардуер“ по две обособени позиции“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 15.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за предоставяне на индикативни оферти за обществена поръчка с предмет: "Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 18.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2019 18:00

Още
Покана за представяне на индикативни оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 15.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ