"Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.10.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 11.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2017 23:59

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2017 23:59

Статус: Прекратена

Още
"Доставка на съвместими тонери"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ