„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 31.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 25.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 25.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.11.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ/ ВНЕДРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В MИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1: „Абонаментно поддържане на системите: „Централно бюро съдимост“, „Централна база данни съдимост“, „Пропускателен режим“, е-justice портал“; Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на информационна система за издаване на електронно свидетелство за съдимост“; Обособена позиция № 3: „Абонаментна поддръжка на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS И FBBC)“; Обособена позиция № 4: „Абонаментна поддръжка на регистъра Апостил“; Обособена позиция № 5: „Абонаментна поддръжка на информационна система „Единен регистър на медиаторите”; Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка на портал “Права на човека”; Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка на АИС “Права на човека”; Обособена позиция № 8: „Абонаментна поддръжка на Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел”

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„РАЗРАБОТКА НА НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“.

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 24.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2017 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в петте апелативни съдебни района в Република България“ по обособени позиции, както следва: - обособена позиция 1 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – София“; - обособена позиция 2 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Пловдив“; - обособена позиция 3 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Варна“; - обособена позиция 4 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Велико Търново“; - обособена позиция 5 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Бургас“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 20.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.11.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка и монтаж на нови пожароизвестителни централи, ремонт на инсталация и датчици и извършване на гаранционна поддръжка“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 10.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 06.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ