„Планиране архитектура на Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в Сектор „Правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 17.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.03.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 17.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 10.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.01.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Абонаментна поддръжка на Информационна система производство по несъстоятелност и система за интегрирана обработка на статистическа информация"

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 22.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.01.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Абонаментно поддържане и актуализация на счетоводен програмен продукт „Конто“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 21.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ