“Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 20.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Анализ на събраните чрез ЕИСПП данни, идентифициране на ключови криминогенни фактори и тенденции и дефиниране на актуалната картина на криминологичната среда“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 16.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 15.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Организиране на заключителен прием за експертите в областта на правосъдието и вътрешните работи“.

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 28.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Доставка на компютри, олекотени преносими компютри, таблети и монитори за нуждите на служителите на МП"

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.03.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 07.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.02.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Мерки информация и комуникация по проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 30.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.02.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
“Доставка на сървъри, устройство за съхранение на информация и комуникационно оборудване, обезпечаващо тяхната свързаност“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 26.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ