„Доставка на канцеларски материали“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
"РАЗРАБОТКА НА НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 27.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в петте апелативни съдебни района в Република България“ по обособени позиции, както следва: - обособена позиция 1 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – София“; - обособена позиция 2 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Пловдив“; - обособена позиция 3 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Варна“; - обособена позиция 4 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Велико Търново“; - обособена позиция 5 „Съдебен район – Апелативен съд/Прокуратура – Бургас“.

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 27.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Извършване на ТВ услуги“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 26.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 25.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.05.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 20.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Извършване на ТВ услуги“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ