„Доставка на електрическа енергия от краен снабдител и от доставчик от последна инстанция за нуждите на Министерство на правосъдието“ по обособени позиции

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 07.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 04.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 23:59

Статус: Затворена

Още
„Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието за срок от две години“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 19.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 11.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.09.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 11.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 09.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 05.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ