„Абонаментно поддържане и актуализация на счетоводен програмен продукт “Конто“ за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрация“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 01.11.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни периодични издания“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
"Абонаментна поддръжка на информационна система на Регистъра на акредитираните организации"

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 24.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието“ по обособени позиции

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 22.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Извънгаранционна поддръжка на информационна система за издаване на електронно свидетелство за съдимост

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 17.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за предоставяне на индикативни оферти за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на служителите и работниците в Министерство на правосъдието от Служба по трудова медицина"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Аутсорсинг на печатните услуги“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 08.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ