„Доставка на устройства за архивиране на данни“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за сградите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 08.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
„Обновяване, ремонт и гаранционна поддръжка за срок от две години на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ № 5“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на периферна техника за нуждите на министерство на правосъдието“, първоначално публикувана на 09.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 23.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на комуникационно активно оборудване за нуждите на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на компютърна техника за нуждите на служителите на министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 28.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
“Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ