Дата на създаване на преписката: 02.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 03-00-235
Процедура: Открита процедура
Статус: Затворена


 • zaglavna_str 2016-09-03

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 • DOKUMENTACIA_OPDU 2016-09-03

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 • obiavlenie 2016-09-02

  ОБЯВЛЕНИЕ
 • reshenie 2016-09-02

  РЕШЕНИЕ
 • reshenie_izmenenie 2016-09-19

  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • DOKUMENTACIA_OPDU -korigirana 2016-09-20

  КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ Документацията за обществена поръчка, с изключение на документите, изискващи специализирани технически познания, предвид предмета на поръчките (напр. технически спецификации, изисквания към участниците; методика за оценка) е изготвена от Мариан Вачевски - месторабота: Прокуратура на Република България по граждански договор № 93-00-245/02.06.2016 г. Техническата спецификация, методика с показатели за оценка на офертите и изисквания, на които следва да отговарят участниците са изготвени от „АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ООД, ЕИК 175047634 в изпълнение на договор № 93-00-250/9.06.2016 г.
 • soubshtenie 2016-10-21

  СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП
 • reshenie_udalgavane_srok 2016-10-26

  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • protokol_1-sait 2016-11-21

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 8 ОТ ППЗОП.
 • saobshtenie_OTVARIANE_CENI 2016-12-12

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 • protokol2 2016-12-20

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol3 2016-12-20

  ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • doklad 2016-12-20

  ДОКЛАД
 • reshenie_s 2016-12-20

  РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ