Дата на създаване на преписката: 29.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-85
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ