„Мерки за информация и комуникация по проекта“, Дейност 5 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 25.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-75
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ