„Доставка и монтаж на нови пожароизвестителни централи, ремонт на инсталация и датчици и извършване на гаранционна поддръжка“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 10.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 06.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
"Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.10.2017 23:59

Статус: Възложена

Още
„Преглед на съществуващите АИС и средствата за обмен на информация между тях, изготвяне на препоръки за редизайн с цел преминаване към обмен само на електронни документи“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 11.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.11.2017 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2017 23:59

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ