„Извършване на независим финансов одит на проект NFM-BG14-3 по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.05.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
Информация за изпълнението на договор № 93-00-151/22.04.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2015 17:30

Още
„Анализ на функционирането на административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ „а“ от ЗСВ“ (ID 9040659)

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 08.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Изграждане на информационна система на дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерство на правосъдието"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.04.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.05.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ