„Отпечатване и разпространение на Практическо ръководство върху критериите за допустимост на ЕСПЧ“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 28.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.02.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на копирна хартия“, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 22.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.12.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване и доставка на компютри за нуждите на служителите на МП“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 30.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА РАМПА И МОНТИРАНЕ НА СТЪЛБИЩЕН ПОДЕМНИК В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 25.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ