Обслужване на служителите и работниците на Министерство на правосъдието от Служба по трудова медицина

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 01.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособени позиции № 1-2: Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по провеждане на интервюта с лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство; Обособени позиции № 3-4: Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по приемане и регистриране на молби на лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство и по прилагане на документи по образувани преписки

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 27.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„ПЕРИОДИЧНА ПРОФИЛАКТИКА И АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS СИСТЕМИ), СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 25.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„СКАНИРАНЕ И ПРИКАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДИРЕКЦИЯ "БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО"

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 24.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 24.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ