Покана за представяне на индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 28.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 21.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 13.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки „ Brother” (Брадър) и Canon (Канон)”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Избор на доставчик на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на питейни води

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 19.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
“Застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 04.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ