„Проектиране и извършване на строителни дейности по покрив, дограма, преустройство на санитарни помещения на сградата на ул. „Славянска“ № 1“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2017 17:30

Статус: Затворена

Още
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 19.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2017 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на устройства за архивиране на данни“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“ по регулирани цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието-ЦА, находящи се на ул. „Славянска” № 1, ул. „Аксаков” № 5 и бул. „Дондуков” № 2А“

Договаряне без предварително обявление

Дата на създаване на преписката: 14.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ