„Извършване на ремонтни работи по фасадата на сграда на Министерство на правосъдието в гр. Бургас, пл. „Жени Патева“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 30.12.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.02.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на покрив на административна сграда, намираща се в УПИ V, кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.11.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2014 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ