„Доставка на нерециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 24.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София”; Обособена позиция № 2. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на гр. София“ Обособена позиция № 3. „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието на територията на област Велико Търново“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 12.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
“Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието” в четири обособени позиции“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 10.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 06.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.07.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 30.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.07.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ