„Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на строителни и монтажни работи в сграда на МП – ЦА, бул. „Дондуков“ 2 А“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 26.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив в сградата, предоставена за нуждите на Административен съд – София град"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Запитване на възложителя и становище с рег. № 92-22-17/12.08.2015 г. на АОП относно прилагане на чл. 16г от Закона за обществените поръчки при възлагане на поръчка по реда на глава осма "а" ЗОП

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2015 17:30

Още
„Инвестиционен проект “Проектиране основен ремонт на Съдебна палата гр. Карлово“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
“Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.08.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ